Tolerància zero?

Tolerància zero?

REFLEXIÓ CRÍTICA Tolerància Zero? Temes: racialització, Drets Humans, teoríes de la representació, responsabilitat social Durant el 2015, aquesta imatge es va propagar pels carrers i transports públics de Vitòria-Gasteiz, per iniciativa de la Diputació de la ciutat....