Tolerància zero?

Tolerància zero?

REFLEXIÓ CRÍTICA Tolerància Zero? Temes: racialització, Drets Humans, teoríes de la representació, responsabilitat social Durant el 2015, aquesta imatge es va propagar pels carrers i transports públics de Vitòria-Gasteiz, per iniciativa de la Diputació de la ciutat....
¿Tolerancia Cero?

¿Tolerancia Cero?

REFLEXIÓN CRÍTICA ¿Tolerancia cero? Temas: racialización, responabilidad social, derechos humanos, teorías de la representación Durante el 2015 esta imagen se propagó por las calles y transportes públicos de Vitoria-Gasteiz, por iniciativa de la Diputación de la...