Recuperant l’espai, municipalitzant.

Edurne Bagué* Aquests mesos, la ciutat de Terrassa viu una conjuntura important entorn de l’aigua en un moment  on aquest tema té gran transcendència política i social, ja que a finals de l’any en curs acaba el contracte de concessió que l’ajuntament...

La guerra de l’aigua als municipis

Que l’aigua ha estat sempre origen de conflictes és més que constatable en la història. Però en les societats desenvolupades s’ha anat generalitzant una disponibilitat gairebé sense límit. Obrim qualsevol aixeta i surt aigua. Ara bé, amb la crisi econòmica...