Edurne Bagué* Aquests mesos, la ciutat de Terrassa viu una conjuntura important entorn de l’aigua en un moment  on aquest tema té gran transcendència política i social, ja que a finals de l’any en curs acaba el contracte de concessió que l’ajuntament d’aquesta ciutat té amb la companyia Mina Pública