Que l’aigua ha estat sempre origen de conflictes és més que constatable en la història. Però en les societats desenvolupades s’ha anat generalitzant una disponibilitat gairebé sense límit. Obrim qualsevol aixeta i surt aigua. Ara bé, amb la crisi econòmica sura la contradicció que un bé de necessitat existencial estigui