Comunicat – Les entitats socials denuncien que el Fons de Subministraments Social anunciat pel Govern català com a resposta a la pobresa energètica és clarament insuficient

Comunicat – Les entitats socials denuncien que el Fons de Subministraments Social anunciat pel Govern català com a resposta a la pobresa energètica és clarament insuficient

Enfront de la proposta del Govern de la creació d’un fons econòmic per solucionar la pobresa energètica, les entitats socials presenten un conjunt de mesures urgents i necessàries que permetin eradicar aquesta problemàtica amb garanties. Les organitzacions que formen...