Nova guia pedagògica amb l’ajuntament de El Prat, els DDHH a les escoles!

por Enginyeria Sense Fronteres Catalunya

jueves 23 de diciembre de 2021

por Enginyeria Sense Fronteres Catalunya

jueves 23 de diciembre de 2021

Nova guia pedagògica amb l’ajuntament de El Prat, els DDHH a les escoles!

Si formes part del professorat d’algun centre docent de  primària, volem que coneguis aquesta guia que pot ajudar-te a  donar un enfocament de Drets Humans, Justícia Global, Pau  i Drets Humans, a la teva activitat diària i en la programació  d’activitats que es desprenen del currículum escolar. 

La guia és una iniciativa de l’Ajuntament del Prat de Llobregat,  i en concret del departament de Ciutadania, que després  dels resultats positius de l’edició encarregada a Enginyeria  sense Fronteres, de la “Guia per a la introducció de la justícia  global, la igualtat de gènere i els drets humans en el currículum  científic tecnològic de secundària obligatòria i en la modalitat  de Ciències i tecnologia de batxillerat” ha optat per elaborar  una nova guia per a l’etapa de primària. 

Partint d’aquesta experiència, la present guia neix amb  l’objectiu d’aportar continguts teòrics, criteris, pautes i recursos  per incorporar diverses temàtiques en l’educació primària  des de la perspectiva de la Justícia Global. Aquesta està  dirigida al professorat de primària com un recurs per avançar  en la formació proactiva cap a la justícia global. Amb els seus  continguts es pretén facilitar l’aplicació de forma transversal  dels principis d’igualtat, respecte al medi ambient, cooperació  i solidaritat, entre altres, en els ensenyaments propis de  l’educació primària. 

L’elaboració d’aquesta guia representa una oportunitat per  continuar ampliant el seu àmbit d’actuació en activitats  vinculades a l’Educació per al Desenvolupament a través  de l’educació formal. La cooperació esdevé una eina cabdal  per a la consecució d’una societat mundial més justa, que  es desenvolupi sense excloure cap persona i que alhora  construeixi i posi en pràctica els drets humans fonamentals:  econòmics, socials, culturals i ambientals, individuals i  col·lectius, a tot el planeta. Creiem que és important que tant  el professorat com l’alumnat comprenguin que la pobresa i  les desigualtats entre els països enriquits i els empobrits, així  com entre les persones, no són fenòmens casuals, sinó que  hi ha relacions d’interdependència, que s’han d’identificar  amb claredat per poder erradicar-les i avançar cap a la justícia  global.  

descarrega la guia

 

 

L’entrada Nova guia pedagògica amb l’ajuntament de El Prat, els DDHH a les escoles! ha aparegut primer a ESF.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.