Reobrim convocatòria: Tècnic/a de gestió de gestió econonòmica i administració de projectes Nord

por Enginyeria Sense Fronteres Catalunya

martes 29 de junio de 2021

por Enginyeria Sense Fronteres Catalunya

martes 29 de junio de 2021

Reobrim convocatòria: Tècnic/a de gestió de gestió econonòmica i administració de projectes Nord

L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES ( ESF ) convoca la selecció d’un / a tècnic / a de gestió econòmica i administració de Projectes Nord.

CONTEXT DE LA DEMANDA

ESF és una Organització No Governamental dedicada a la cooperació al Desenvolupament, que busca posar la tecnologia al servei del desenvolupament per construir una societat mundial justa i solidària.

A ESF promovem tant projectes i programes de desenvolupament al sud, com accions d’educació, sensibilització, investigació i incidència al Nord. Totes les nostres accions són possibles gràcies al treball del voluntariat, el suport de personal contractat i els ajuts que aporten socis, particulars, institucions i subvencions públiques.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR:

 • Gestió econòmico-financera de campanyes Nord:
  • Suport a l’elaboració de la Planificació pressupostària anual
  • Recolzament en l’elaboració de pressupostos per les formulacions
  • Control econòmic de l’execució dels projectes i de les campanyes en coordinació amb l’equip tècnic ((inclou seguiment pressupostari i estudi de les possibles modificacions davant els finançadors)
  • Elaboració, i justificació econòmica dels pressupostos dels projectes en coordinació amb l’equip tècnic (preparació dels informes finals a finançador, revisió de factures)
  • Gestió i control de cobraments de subvencions, factures, pagament de proveïdors en coordinació amb administració, comptabilitat i finances de l’entitat
  • Preparació d’ auditories
 • Administració i logística:
  • Resposta als requeriments econòmics de l’administració
  • Estandardització de processos i elaboració de protocols gestió econòmica a campanyes Nord

 

PERFIL DEMANAT

 • Formació en econòmiques, administració d’empreses, enginyeria o d’altres homòlogues.
 • Experiència de 2 anys en gestió econòmica de projectes d’Educació per al desenvolupament o cooperació internacional.
 • Alt coneixement de català, castellà i anglès.
 • Alt coneixement d’eines d’ofimàtica (especialment del programa Excel)
 • Capacitat d’organització, síntesi i planificació.
 • Motivació en l’àmbit de la justícia socioambiental global, els drets humans, la defensa dels béns comuns (aigua i energia), la perspectiva de gènere i els ecofeminismes, etc.

Es valorarà:

 • Es valora positivament l’experiència amb entitats finançadores públiques nacionals (ACCD i Ajuntament de Barcelona) i europees (Comissió Europea).
 • Es valora positivament l’experiència a l’àmbit de captació de fons.

CONDICIONS DE LA PLAÇA

 • Jornada: 20 hores setmanals
 • Lloc de treball: Seu d’Enginyeria Sense Fronteres a Barcelona (Múrcia 24, baixos)
 • Data d’incorporació: Immediata
 • Retribució: 1.016€ bruts en 12 pagues anuals
 • Durada: 1 any amb possibilitats de continuïtat

REFERÈNCIES PER CONTACTES

Les persones interessades poden enviar el seu Currículum Vitae i una carta de motivacions a : organitzacio@esf-cat.org , indicant la referència REF : GESTCAMPANYES2021

DATA LÍMIT PER L’ENVIAMENT DE CV i carta de motivació : 9 de Juliol de 2021

INCORPORACIÓ: 3 Setembre de 2021

descarrega la convocatòria

L’entrada Reobrim convocatòria: Tècnic/a de gestió de gestió econonòmica i administració de projectes Nord ha aparegut primer a ESF.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.