Convocatòria: Estudi Pobresa Energètica i món rural

por Enginyeria Sense Fronteres Catalunya

lunes 28 de junio de 2021

por Enginyeria Sense Fronteres Catalunya

lunes 28 de junio de 2021

Convocatòria: Estudi Pobresa Energètica i món ruralObjectiu final estudi:

Realitzar un estudi que cerqui trobar i analitzar en profunditat els diferents impactes que té la pobresa energètica en el món rural, tot vinculant la realitat del Nord i del Sud Globals a través de les pràctiques de les grans transnacionals.

L’estudi té per objecte, primerament, realitzar una recerca bibliogràfica i estadística sobre l’estat de la qüestió. El segon i principal objectiu d’aquest estudi és donar veu a diferents realitats a través de les vivències d’entitats, col·lectius i ens públics, a les quals se’ls dedicaran capítols exclusius de la recerca.

Elements del contingut de l’estudi:

1.- Corpus teòric de l’estudi
Recerca de bibliografia i de dades estadístiques

2.- Veu de les entitats, col·lectius i ens públics
Recollit a través de visites sobre el terreny i entrevistes a afectats, activistes i treballadors públics.
Cada capítol aniria destinat a una experiència o visió diferent. Alguns exemples, a mode de proposta, podrien ser:
Visió institucional: tasca dels consells comarcals.
Lluites en poblacions afectades per talls de distribució (Lleida / Montoliu de Segarra).
Envelliment al món rural i gènere: entitats especialitzades en la tercera edat.
Dificultats per mantenir la llar a una temperatura adequada a l’hivern: ús de butà, llenya.
Xarxa amb entitats del Sud Global (Moçambic, Equador i el Salvador, Perú, Brasil/MAB)
Impacte de l’accés a l’energia i als combustibles fòssils en un futur: com s’adaptarà el món rural en comparativa al món urbà

3.- Conclusions i connexió entre la precarietat al Nord i al Sud Globals
Paral·lelismes entre les experiències observades a Nord i Sud
Impacte de les pràctiques de transnacionals

Proposta d’Estructura:

1. Introducció
2. Estat de la qüestió
3. Estudis de diferents realitats
4. Connexió Nord-Sud
5. Conclusions públics, per tal de fer un primer cribratge i detectar visions i realitats que siguin interessants i enriquidores per a l’estudi. Després de realitzar una visita sobre el terreny, es pugui dedicar una part de l’estudi a explicar-la amb més profunditat, a través de la veu de les pròpies persones implicades. La proposta base és que cadascuna d’aquestes realitats ocupi un capítol de l’estudi i sigui d’una extensió limitada. Per exemple, entre 5-8 experiències de 7-8 pàgines cadascuna.
L’estudi també haurà d’incloure una visió del Sud Global, pel qual es podrà aprofitar la xarxa d’entitats dels projectes que Enginyeria Sense Fronteres té a països com Moçambic, El Salvador o Equador. Alhora, es requereix una connexió entre les realitats del Nord i del Sud, amb un èmfasi especial en l’impacte de la gestió de les grans transnacionals als dos àmbits.
En tot el procés s’inclourà explícitament la perspectiva de gènere, així com altres interseccionalitats que generen desigualtat, tals com migr

Metodologia:

Es demana un treball inicial de cerca i revisió bibliogràfica per tal de dotar el corpus teòric de l’estudi.
Contacte amb entitats, col·lectius i associacions, per exemple.
Durant tot el procés es comptarà amb el suport del voluntariat d’Enginyeria Sense Fronteres, que donaran suport en l’orientació de l’estudi i en la revisió final d’aquest.

Proposta de pla de treball/Cronograma:

Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març
Cerca i revisió bibliogràfica
Visites i entrevistes i
Redacció informe
Entrega informe
Correcció
Publicació

Entrega i producte esperat

Cal entregar un estudi final, un article-resum del mateix estudi per a facilitar-ne la difusió i tasca comunicativa i finalment preparar una intervenció curta (2 minuts aproximadament) de presentació de l’estudi per ser gravada.

Pagament

El pagament es farà un cop publicat i presentat l’informe mitjançant transferència bancària.

Pagament: 2.500,00€ bruts (a aquesta quantitat li seran aplicats els impostos corresponents).

Candidatures

Les persones o entitats interessades poden enviar una carta de motivació i el seu Currículum Vitae (o experiència de l’entitat) en arxiu pdf a: sensibilitzacio@esf-cat.org indicant la referència REF: 28/EstudiEnergia.

Data límit de presentació de candidatures:  13 de juliol de 2021.

descarrega la convocatòria

L’entrada Convocatòria: Estudi Pobresa Energètica i món rural ha aparegut primer a ESF.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.