Convocatòria: Plaça d’auxiliar territorial per al grup de Tarragona

martes 23 de marzo de 2021

martes 23 de marzo de 2021

CONTEXT DE LA DEMANDA 

ESF és una Organització No Governamental dedicada a la cooperació al Desenvolupament, que busca posar la tecnologia al servei del desenvolupament per construir una societat mundial justa i solidària.

A ESF promovem tant projectes i programes de desenvolupament al sud, com accions d’educació, sensibilització, investigació i incidència al Nord. Totes les nostres accions són possibles gràcies al treball del voluntariat, el suport de personal contractat i els ajuts que aporten socis, particulars, institucions i subvencions públiques.

ESF defensa la necessitat d’un canvi de model energètic que sigui respectuós amb el medi ambient i els drets humans i la necessitat de caminar cap a la sobirania energètica.

El grup de Tarragona d’ESF dona suport a projectes de cooperació i solidaritat internacional relacionats amb el dret humà a l’aigua, el canvi climàtic i la preservació del medi ambient a l’amazònia equatoriana. Igualment impulsa diversos projectes i iniciatives de defensa dels drets socials i ambientals a la província de Tarragona.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR 

La plaça d’auxiliar objecte de la present convocatòria comprèn les següents funcions:

 • Tasques de coordinació i execució de les activitats programades (xerrades, cinefòrums, tallers, jornades, etc.)
 • Dinamització del voluntariat i acollida del nou voluntariat.
 • Representació d’ESF davant d’altres actors institucionals i no institucionals.
 • Enllaç i coordinació amb les persones tècniques d’altres grups d’ESF.
 • Seguiment administratiu i comptable bàsic relatiu a la formulació i d’execució dels projectes en coordinació amb les tècniques de referència.
 • Cerca de finançament.
 • Tasques de comunicació en xarxes socials.
 • Realització de la memòria d’activitats.
 • Dinamització, coordinació i seguiment dels assessoraments col·lectius de l’Aliança contra la Pobresa-Tarragona i tasques d’incidència política en matèria de pobresa energètica

PERFIL REQUERIT

 • Experiència en gestió de projectes
 • Experiència en moviments socials
 • Afinitat amb els valors d’ESF
 • Coneixements sobre temes ambientals i dret als serveis bàsics (energia i aigua).
 • Persona dinàmica, resolutiva, autònoma i amb iniciativa.
 • Excel·lents capacitats comunicatives orals i escrites, tant en castellà i català.
 • Capacitat de lideratge i coordinació d’equips de treball diversos.
 • Excel·lent ús del paquet office

Es valorarà :

 • Experiència com a soci/a actiu/va d’ESF o organitzacions afins
 • Coneixement de gestió web i xarxes socials.
 • Estudis de grau superior

CONDICIONS DE L’OFERTA

 • Jornada: 20 hores setmanals. (horari flexible)
 • Lloc de treball: Tarragona 
 • Data d’incorporació: Immediata (abril 2021)
 • Durada: 10 mesos
 • Retribució: 833,98 € bruts mensuals

CALENDARI DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

Presentació de candidatures: fins el 28 de març

Entrevistes: entre 29 de març i 1 d’abril

Inici: 6 d’abril

REFERÈNCIES PER CONTACTES

Les persones interessades poden enviar el seu Currículum Vitae i una carta de motivacions a: organitzacio@esf-cat.org, indicant la referència: REF:2021/AUX-TGN

DATA LÍMIT PER L’ENVIAMENT DE SOL·LICITUDS: 28 de març de 2021

INCORPORACIÓ: 6 d’abril de 2021

Descarrega la convocatòria

 

L’entrada Convocatòria: Plaça d’auxiliar territorial per al grup de Tarragona ha aparegut primer a ESF.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.