Educació per al Desenvolupament en el lleure

por Enginyeria Sense Fronteres Illes Balears

jueves 25 de julio de 2019

por Enginyeria Sense Fronteres Illes Balears

jueves 25 de julio de 2019

Basant-nos
en les aportacions de diversos experts1,
podem defensar l’educació per al desenvolupament (EpD) com a
concepte que defineix el repte social d’establir valors d’igualtat,
instaurar la transversalitat de gènere, rompre actituds racistes,
eliminar barreres socials i de classe, procurar un desenvolupament
sostenible i, en resum, potenciar polítiques a favor dels drets
humans. I per que la EpD pugui assolir tals objectius, esdevé
imprescindible fer una interpel·lació directa a les àrees
política, econòmica i jurídica, ja que són tres àmbits que
regulen l’estructura social i que contribueixen a perpetuar
actituds masclistes, racistes, classistes, homòfobes i
irrespectuoses amb el medi ambient. Actituds que, en definitiva,
permeten la vulneració dels drets de les persones. És urgent doncs,
promoure l’EpD. I l’educació en el lleure, ens permet afrontar
aquestes problemàtiques traslladant actuacions locals cap a una
mirada més global.

Amb
freqüència, l’EpD s’associa a l’àmbit escolar curricular, és
a dir, vinculat a l’ensenyament dins l’aula. Malgrat això, és
important establir la importància d’aplicar valors democràtics,
de respecte, tolerància i equitat dins l’àmbit de l’oci i el
temps lliure, en el què la persona és capaç de desenvolupar-se
adquirint tota una sèrie de coneixements d’una forma més
indirecta, socialitzadora, lúdica i basada en el gaudi. Traslladar
el treball educatiu de l’aula a les activitats del lleure és un
procés d’una importància cabdal, que permetrà assolir l’èxit
de l’educació per al desenvolupament.

Els
espais que presenten les activitats dins el lleure són molt diversos
i flexibles. A més, la socialització és un factor intrínsec
d’aquest àmbit, així com el contacte amb l’entorn. El fet de
que s’hi presentin contextos múltiples i socialitzadors, ens
permet treballar des de la interculturalitat fins a la igualtat de
gènere o les identitats sexuals. Freqüentment es treballa amb nens
o joves, que són figures molt receptives i amb un alt grau
d’assimilació crítica. El joc pot orientar-se, en aquest sentit,
cap a una organització que afavoreixi la normalització de la
pluralitat i la defensa de la igualtat entre subjectes: procurar que
els grups/equips siguin equitatiu pel que fa al sexe, sexualitat,
capacitació i cultura; que les activitats proposades incloguin
continguts en defensa de la interculturalitat o la llibertat sexual;
potenciar que en el joc i en la coordinació, es realitzin funcions
equiparades, fugint dels estereotips i rols patriarcals; procurar que
infants i jovent participin per igual de les diferents activitats,
rompent amb la cultura que identifica colors, jocs i activitats a un
determinat sexe, etc.

El
contacte continuat amb l’entorn també afavoreix a introduir
activitats de connexió persona-medi en forma d’excursions o
sortides que permetin als joves conèixer i estimar el seu context.
Qualsevol tipus d’activitat pot arribar a crear consciència cap a
la conservació i respecte del medi ambient si es realitzen en espais
oberts com el camp, la platja o la muntanya.

Així
doncs, podem observar com el joc i el gaudi permeten incorporar un
gran nombre de pràctiques respectuoses amb els drets de la persona i
del medi, sense haver de recórrer a incloure aquests elements dins
una estructura curricular que en moltes ocasions es vista pels
alumnes com una simple lectura més, que arriba, inclús, a passar
desapercebuda.

Acceix al document en PDF

1Luque Domínguez, Pedro António. “Educación para el desarrollo : un acercamiento a las ONGDs” en Pedagogía Social : revista interuniversitaria. Segunda época (4), 1999, p. 69-81. ISSN: 1139-1723

La entrada Educació per al Desenvolupament en el lleure aparece primero en Foro Comunicación, Educación y Ciudadanía.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.