Derrocant mites: qui són els MENA?

por Enginyeria Sense Fronteres Illes Balears

jueves 28 de marzo de 2019

por Enginyeria Sense Fronteres Illes Balears

jueves 28 de marzo de 2019

Després dels recents incidents als centres de menors no acompanyats a Canet de Mar i Castelldefels, els mitjans de comunicacions i les xarxes socials ens transmeten informació sobre els MENA sense moltes vegades contextualitzar i definir el que significa aquest concepte. Ara, més que mai, és necessari tenir una informació lliure de prejudicis i entendre el que significa ser una persona menor no acompanyada.

Quan parlem de MENA, estam parlant de MENORS ESTRANGERS NO ACOMPANYATS. Ens referim a tots i totes aquelles menors de 18 anys que participen de processos de migracions globals i que viatgen sense un adult referent, o en algun moment del seu procés migratori deixen d’estar acompanyats o acompanyades. En algunes situacions, la suposada persona adulta amb qui arriba el o la menor no presta una adequada atenció, o es donen casos de irregularitats administratives o parentescos dubtosos.

Per tant, es un col·lectiu que comparteix dues característiques molt concretes: són menors i viatgen sols o soles. Per això, pateixen una “doble” situació de vulnerabilitat.

Les noies també migren, el que passa es que es veuen exposades a molts més perills ja que sofreixen la vulnerabilitat pel simple fet de ser noies. Moltes d’elles no arriben al seu país de destí ja que son captades per xarxes de tracta i tràfic de persones.

En
aquests moments, el col·lectiu MENA està essent criminalitzant. Estam oblidant
que són menors i que s’han vist forçats, directa o indirectament,  a sortir del seu país deixant enrere la seva
família, les seves amistats, etc.

Ha sorgit un grup anomenat “Exmenas” que han passat pel circuit institucional i que, des de la seva pròpia experiència, volen donar a conèixer el que significa ser MENA: desmuntar prejudicis i fer sentir la seva veu i les seves peticions. 

Referència:

Almela, Vicent “Les persones que hem viscut l’experiència de ser menors no acompanyats som les que hem d’explicar la nostra realitat”. Diari “La Directa”. 05 de febrer de 2019.

https://directa.cat/les-persones-que-hem-viscut-lexperiencia-de-ser-menors-no-acompanyats-som-les-que-hem-dexplicar-la-nostra-realitat/?fbclid=IwAR3XRy8DKLT8-]]ohVgEmP-7O4fr1nhZY5UfOaBCqa2pAoRDO-bFyFynJ6mlU

La entrada Derrocant mites: qui són els MENA? aparece primero en Foro Comunicación, Educación y Ciudadanía.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.