Les dones de les Juntes d’Aigua de La Belleza participen en un procés d’inclusió i foment de la seva participació activa en la gestió comunitària de l’aigua

por

martes 8 de mayo de 2018

por

martes 8 de mayo de 2018

Les dones de les Juntes d’Aigua de La Belleza participen en un procés d’inclusió i foment de la seva participació activa en la gestió comunitària de l’aigua.

Després de treballar durant el 2017 un diagnòstic sobre les desigualtats de gènere a les comunitats i Juntes d’Aigua amb qui cooperem a la parròquia La Belleza (Orellana, Equador), aquest any hem iniciat el procés d’inclusió i foment de la participació activa de les dones en la gestió comunitària de l’aigua.

Durant el mes d’abril hem fet diversos tallers amb les dones de les comunitats de la parròquia La Belleza per tal de facilitar un espai d’enfortiment i empoderament per a la seva participació activa a les esferes pública i comunitària per a la gestió de l’aigua i dels béns comuns.

El diagnòstic fet ens ha permès posar sobre la taula algunes de les principals problemàtiques i desigualtats que les dones han percebut com a dificultats o impossibilitats a l’hora de participar activament en els espais de decisió públics i comunitaris. Aquest treball es va validar amb els líders i lideresses de les Juntes d’Aigua en un taller el 9 de març, alhora que es va aprofundir sobre algunes d’aquestes problemàtiques i traçar un pla d’acció conjunt que engloba diferents nivells: el personal, el familiar, la Junta d’Aigua i l’esfera pública.

D’aquest taller va sortir la necessitat d’iniciar el procés directa i exclusivament amb les dones de cada comunitat, pel que es va coordinar tot plegat amb cadascuna de les Juntes d’Aigua i l’Associació de Juntes d’Aigua que les engloba i representa, espai on ESF participem activament des dels seus inicis el 2015.

La metodologia en els tallers va ser totalment participativa. Primerament es va treballar la coneixença i proximitat entre les participants creant espais de confiança i enfortint el sentiment de pertinença i de reconeixement de les dones com a col·lectiu. Després es va passar a una dinàmica que tenia l’objectiu de trencar alguns mites preestablerts a la societat sobre els rols del gènere masculí i femení. I finalment es va fer un treball per a reafirmar les dificultats que les dones ens trobem per a participar activament en la gestió dels béns comuns i en la construcció de propostes de solucions col·lectives per a canviar aquesta situació de desigualtat.

Des d’ESF valorem positivament la participació activa amb què es va comptar a cada taller, els quals van ser adaptats i dinamitzats de manera individualitzada a la realitat de cadascuna de les comunitats participants: Unión y Progreso, Mono 1, Canan Sangay, José Tanguila, Jaguar 2, Sol Naciente i Flor de la Palma.

Aquest treball ha servit per veure realment com la gran majoria de dones perceben les desigualtats de gènere existents i a poc a poc s’està creant un espai per a intentar transformar aquesta situació.

En les pròximes setmanes es preveu replicar el taller en 2 comunitats més que formen part del procés, alhora que donar continuïtat aquest procés d’enfortiment en una segona ronda de tallers. A més, s’està treballant per a buscar aliances entre actors clau del territori (ex: escoles, subcentres de salut…) per avançar en l’eliminació de les desigualtats de gènere existents.

The post Les dones de les Juntes d’Aigua de La Belleza participen en un procés d’inclusió i foment de la seva participació activa en la gestió comunitària de l’aigua appeared first on ESF.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.