DATA E LUGAR Xoves 21 de decembro de 9:30 a 14:30. Escola Técnica Superior de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos. A Coruña. OBXECTIVO: Poñer en claro cais son as problemáticas que teñen que ver coa seca, como elemento condicionante no Dereito Humano á Auga en todo o mundo e, desgraciadamente, tamén en Galicia nos […]

La entrada Xornadas “Galicia en Seca”. Causas, efectos e solucións da seca en Galicia aparece primero en ESF Galicia.