El nou govern de Catalunya ha d’aprovar urgentment un Pla de Gestió Sequeres Cal un debat públic d’un Pla que l’ACA tècnicament ja té elaborat  Els mitjans de comunicació a Catalunya van plens. A Catalunya no plou des del passat 3 de novembre. L’any 2015 ha estat l’any més sec a