Calen solucions per a “Les nou principals mancances del Pla de Gestió de l’Aigua a Catalunya” A Catalunya la gestió i planificació hidrològica es subdivideix en dos grans conques i Plans Hidrològics. A les conques intercomunitàries el Pla Hidrològic de l’Ebre (PHE) i a les conques internes el Pla de