Com ja sabreu, el passat 08 de gener de 2016 el Consell de Ministres del Govern en funcions de l’Estat Espanyol va aprovar  12 PHC (Plans Hidrològics de Conca), entre ells el PH de la Conca de l’Ebre. En aquest PH s’han fet concessions d’aigua per a 450.000Ha noves de