Terrassa. Amb la imminent finalització de l’actual contracte de concessió dels serveis d’aigua de Terrassa, la Taula de l’Aigua de Terrassa es declara contrària a donar continuïtat al sistema de gestió actual i exigeix posicionament polític El servei d’aigua és un servei bàsic i essencial per a la vida i, per tant, ha de ser […]