El dèficit de la Generalitat empenyora i condiciona el preu i el cànon de l’aigua Antecedents Recordatori de l’operació de privatització de la gestió d’Aigües Ter Llobregat (ATLL). Situació del dèficit pressupostari de la Generalitat. La creació de la SEM per a la gestió del cicle integral de l’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. A […]